บ้านไม้หลังเล็กๆ Béllerine LV029

บ้านไม้หลังเล็กๆ Béllerine

บ้านไม้หลังเล็กๆ Béllerine ไอเดียแบบบ้านสวยๆ สถานที่ก่อสร้างมี มีผลต่อวิธีการก่อสร้างบ้าน วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างบ้าน การเดินทางการขนส่ง เช่นเดียวกับแบบบ้านสวยหลังนี้ แบบบ้านชั้นเดียวหลังคาจั่ว ที่เลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น บ้านไม้หลังเล็กๆ มีขนาดพื้นที่เพียง 65ตารางเมตร “แบบบ้านชั้นเดียว”ผลงานการออกแบบของ Cloux Architecture แบบบ้านชั้นเดียวในประเทศที่จัดว่าสวยที่สุดของโลกประเทศหนึ่ง SWITZERLAND.

บ้านไม้หลังเล็กๆ แบบบ้านบนปูเขาที่สูงใหญ่ บรรยากาศที่แสนดีเหมาะแก่การพักผ่อน จึ่งเป็นที่ตั้งของกะท่อมหลังน้อย ตัวบ้านปลูกสร้างด้วยไม้ เป็นบ้านชั้นเดียวหลังคาจั่ว ที่แสนธรรมดา แต่น่าอยู่มากๆ ไม้เป็นวัสดุที่หาได้ทั่วไป น้ำหนักเบาขนส่งได้ง่าย จึงเหมาะอย่างยิ่ง บ้านไม้หลังเล็กๆ มีโครงสร้างผนังและหลังคาจากไม้ ผนังบ้านทีออกแบบให้หนากว่าปรกติ เป็นฉนวนกันร้อนและหนาวได้เป็นอย่างดี  บ้านไม้หลังเล็กๆ ในหน้าหนาวจะต้องเจอกับหิมะจำนวนมากหลังคาที่เหมาะสมที่สุดคือหลังคาจั่ว ภายในตกแต่งอย่างเรียบง่าย แต่ก็ครบทุกอย่างในขนาดที่เล็กลงมา.

รวม 10 แบบบ้านไม้หลังเล็กๆ   

บ้านไม้หลังเล็กๆ Béllerine
รูปแบบบ้านไม้หลังเล็กๆ
บ้านไม้หลังเล็กๆ Béllerine
รูปบรรยากาศหิมะตก
บ้านไม้หลังเล็กๆ Béllerine
รูปแบบบ้านไม้หลังเล็กๆหลังหิมะตก
บ้านไม้หลังเล็กๆ Béllerine
แบบบ้านหลังคาจั่วเหมาะกับพื้นที่เมืองหนาว
บ้านไม้หลังเล็กๆ Béllerine
วิวทิวน์ทัศ
บ้านไม้หลังเล็กๆ Béllerine
มุมสวยๆบ้านไม้หลังเล็กๆ
บ้านไม้หลังเล็กๆ Béllerine
ภายในบ้านไม้หลังเล็กๆ
บ้านไม้หลังเล็กๆ Béllerine
ภายในแบบไม้หลังเล็กๆตกแต่งอย่างเรียบง่าย
บ้านไม้หลังเล็กๆ Béllerine
ที่นอนจัดเป็นสองชั้น พอดีกับการนอนไม่มากไปน้อยไป
แบบแปลนบ้านไม้หลังเล็กๆ
แบบแปลนบ้านไม้หลังเล็กๆ
รูปตัดแบบบ้านไม้หลังเล็กๆ
รูปตัดแบบบ้านไม้หลังเล็กๆ
รูปตัดตามยาวบ้านไม้หลังเล็กๆ
รูปตัดตามยาวบ้านไม้หลังเล็กๆ
รูปตัดตามขวางแบบบ้านไม้หลังเล็กๆ
รูปตัดตามขวางแบบบ้านไม้หลังเล็กๆ
รูปตัดตามขวางไม้หลังเล็กๆ
รูปตัดตามขวางไม้หลังเล็กๆ

Photo: Tonatiuh Ambrosetti, David Cloux

Share on Social Media