แบบบ้านชั้นครึ่ง Hoc Mon Home P048

แบบบ้านชั้นครึ่ง Hoc Mon Home

แบบบ้านชั้นครึ่ง Hoc Mon Home บ้านสไตล์โมเดิร์น มีพื้นที่1,000ตารางเมตร แบบบ้านชั้นครึ่งที่ใช้วิธีการออกแบบ เปิดโล่งๆแบ่งเป็นส่วนๆแยกออกจากกัน แต่อยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน ลมสามารถไหลผ่านได้โดยสะดวก เป็นวิธีการออกแบบให้บ้านเย็น ของคอร์ดกลางบ้าน โดยมีสวนที่มีบ่อปลาคราฟอยู่ตรงกลาง ทำหน้าที่เป็นเสมือนปลอด ของบ้านชั้นครึ่ง หลังนี้ ทำให้บ้านเย็น ผลงานการออกแบบของสถาปนิกชาวเวียดนามTAA_DESIGN

แบบบ้านชั้นครึ่ง Hoc Mon Home แบบบ้านสวยหลังนี้ เป็นผลงานการออกแบบ ของสถาปนิกชาวเวียดนามTAA_DESIGN แบบบ้านในชุมชนเมือง ของประเทศเวียดนาม การออกแบบบ้านในสไตล์โมเดิร์นเรียบง่าย แบบบ้านโมเดิร์นในลักษณะตัวโอ(O) หรือโดนัทโดยสวนที่มีบ่อปลาคราฟ เป็นจุดกึงกลางของบ้าน นอกจากเพื่อความสวยงามแล้ว สระน้ำบ่อหรือบ่อปลานี้ช่วย ยังจะช่วยทำให้อาการถ่ายเทได้ดียิ่งขึ้น การไหลเวียนของอากาศทำให้บ้านเย็น

แบบบ้านชั้นครึ่ง Hoc Mon Home

แบบบ้านชั้นครึ่ง Hoc Mon Home แบบบ้านชั้นครึ่ง Hoc Mon Home แบบบ้านชั้นครึ่ง Hoc Mon Home แบบบ้านชั้นครึ่ง Hoc Mon Home แบบบ้านชั้นครึ่ง Home แบบบ้านชั้นครึ่ง Home แบบบ้านชั้นครึ่ง Home แบบบ้านชั้นครึ่ง Home แบบบ้านชั้นครึ่ง Home แบบบ้านชั้นครึ่ง Home แบบบ้านชั้นครึ่ง Home บ้านชั้นครึ่ง Hoc Mon Home บ้านชั้นครึ่ง Hoc Mon Home บ้านชั้นครึ่ง Hoc Mon Home บ้านชั้นครึ่ง Hoc Mon Home บ้านชั้นครึ่ง Hoc Mon Home

Share on Social Media