แบบบ้านไม้ชั้นเดียวชนบท Stella Home P058

 

แบบบ้านไม้ชั้นเดียวชนบท Stella Home

แบบบ้านไม้ชั้นเดียวชนบท Stella Home  แบบบ้านสวยที่ตั้งอยู่บนเนินเขารายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ เป็นเสมือนฉากหลังให้กับบ้านหลังน้อยหลังนี้ แบบบ้านไม้ชั้นเดียวชนบทมีขนาดพื้นที่เพียง 1,500 ตารางฟุต แบบบ้านชั้นเดียว รูปทรงกล่องสี่เหลี่ยมทันสมัยจาก Cushing เป็นเมืองใน Payne County รัฐโอคลาโฮมา สหรัฐอเมริกา เป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก DEMO Architects.

แบบบ้านไม้ชั้นเดียวชนบท แบบบ้านสวยสไตล์ contemporary

แบบบ้านไม้ชั้นเดียวชนบท Stella Home

แบบบ้านไม้ชั้นเดียวชนบท Stella Home

แบบบ้านไม้ชั้นเดียวชนบท Stella Home แบบบ้านไม้ชั้นเดียวชนบท Stella Home แบบบ้านไม้ชั้นเดียวชนบท Stella Home แบบบ้านไม้ชั้นเดียวชนบท แบบบ้านไม้ชั้นเดียวชนบท แบบบ้านไม้ชั้นเดียวชนบท แบบบ้านไม้ชั้นเดียวชนบท แบบบ้านไม้ชั้นเดียวชนบท แบบบ้านไม้ชั้นเดียวชนบท Home

Photo: Sidney Bensimon

Share on Social Media