แบบบ้าน2ชั้นโมเดิร์น House Saachi P047

แบบบ้าน2ชั้นโมเดิร์น House Saachi

แบบบ้าน2ชั้นโมเดิร์น House Saachi แบบบ้านโมเดิร์น2ชั้น เล่นระดับภายใต้รูปทรงแบบกล่อง แบบบ้าน2ชั้นโมเดิร์น ที่ดูเรียบง่าย แต่การออกแบบเล่นระดับ ไปกับพื้นที่ดิน ก็ทำให้แบบบ้าน2ชั้นโมเดิร์น หลังนี้ดูน่าสนใจกว่าบ้านเรียบทั่วไป ด้วยโลเคชั่นของแบบบ้าน2ชั้นโมเดิร์น ทีเป็นชานเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ทุ่งหญ้าที่เขียวขจี การออกแบบภายนอกแบบบ้าน2ชั้นโมเดิร์น แบบบ้าน2ชั้นโมเดิร์นเลือกใช้แนวคูน้ำเป็นแนวกันชนแทนรั่วทึบตันแบบทั่วไป ก็เป็นอีกวิธีในการออกแบบเพื่อเปิดรับบรรยากาศภายนอก แบบบ้าน2ชั้นโมเดิร์นขนาด 325ตารางเมตร แบบบ้าน2ชั้นโมเดิร์นได้รับการออกแบบโดยCaceres+Tous

แบบบ้าน2ชั้นโมเดิร์น House Saachi แบบบ้านโมเดิร์นสวยๆ จากประเทศ INDONESIA ตัวแบบบ้าน2ชั้นโมเดิร์น แบ่งออกเป็น2อาคารด้วยกัน โดยมีพื้นที่สวนคันกลางไว้ โดยมีทางเชื่อม ที่ถูกออกแบบไว้ พื้นลดระดับลาดเอียงไปตามแนวที่ดิน การออกแบบบ้าน2ชั้นโมเดิร์น ให้อาคารกระจายตัวไปในแนวกว้าง ใช้ประโยช์จากพื้นที่ดินอย่างเต็มเต็มประสิทธิภาพ.

แบบบ้าน2ชั้นโมเดิร์น House Saachi แบบบ้าน2ชั้นโมเดิร์น House Saachi แบบบ้าน2ชั้นโมเดิร์น House Saachi แบบบ้าน2ชั้นโมเดิร์น House Saachi แบบบ้าน2ชั้นโมเดิร์น House Saachi แบบบ้านโมเดิร์น House Saachi แบบบ้านโมเดิร์น House Saachi แบบบ้านโมเดิร์น House Saachi แบบบ้านโมเดิร์น House Saachi แบบบ้านโมเดิร์น House Saachi แบบบ้านโมเดิร์น House Saachi บ้านโมเดิร์น House Saachi บ้านโมเดิร์น House Saachi บ้านโมเดิร์น House Saachi บ้านโมเดิร์น House Saachi บ้านโมเดิร์น House Saachi House Saachi House Saachi House Saachi

Photo:
Dallas_Stribley

Share on Social Media