แบบบ้าน2ชั้นโมเดิร์น House Saachi P047

แบบบ้าน2ชั้นโมเดิร์น House Saachi แบบบ้านโมเดิร์น2ชั้น เล่นระดับภายใต้รูปทรงแบบกล่อง แบบบ้าน2ชั้นโมเดิร์น ที่ดูเรียบง่าย แต่การออกแบบเล่นระดับ ไปกับพื้นที่ดิน ก็ทำให้แบบบ้าน2ชั้นโมเดิร์น หลังนี้ดูน่าสนใจกว่าบ้านเรียบทั่วไป ด้วยโลเคชั่นของแบบบ้าน2ชั้นโมเดิร์น ทีเป็นชานเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม ทุ่งหญ้าที่เขียวขจี การออกแบบภายนอกแบบบ้าน2ชั้นโมเดิร์น แบบบ้าน2ชั้นโมเดิร์นเลือกใช้แนวคูน้ำเป็นแนวกันชนแทนรั่วทึบตันแบบทั่วไป ก็เป็นอีกวิธีในการออกแบบเพื่อเปิดรับบรรยากาศภายนอก แบบบ้าน2ชั้นโมเดิร์นขนาด 325ตารางเมตร แบบบ้าน2ชั้นโมเดิร์นได้รับการออกแบบโดยCaceres+Tous

Read more
Share on Social Media