แบบบ้าน4ชั้น สไตล์โมเดิร์นทรอปิคอล EP012 แบบบ้านBelaku

แบบบ้าน4ชั้น สไตล์โมเดิร์นทรอปิคอล สำหรับบ้านหลังนี้มีชื่อว่า แบบบ้าน Belaku แบบบ้าน 4ชั้นนี้ มีพื้นที่ใช้สอย 700ตารางเมตร จากประเทศอินเดีย ออกแบบบ้านโดยบริษัทสถาปนิก TechnoArchitecture เนื่องจากในเมืองใหญ่ที่ดินมีราคาสูง ทำให้พื้นที่มีขนาดเล็ก การเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในแนวตั้งจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง ทำให้แบบบ้านหลังนี้มีจำนวนชั้นถึง  4ชั้นสำหรับงานออกแบบDesign รูปแบบที่เหมาะสมและเป็นที่นิยมคือโมเดิร์นทรอปิคอลสไตล์ซึ่งการออกแบบที่เหมาะกับสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศของเอเชียใต้หรือจะเป็นตะวันออกเฉียงใต้เองก็ตาม การออกแบบ ที่เห็นค่อนข้างชัดเจน

Read more
Share on Social Media