แบบแปลนบ้าน Khodeja Villa A024

การผสมผสานความเรียบง่ายและธรรมชาติในการตกแต่งบ้านพักผ่อน การออกแบบบ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทต้องพิถีพิถันในการสร้างองค์ประกอบที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง เพื่อให้แบบบ้านสวยๆ รู้สึกผ่อนคลายเข้ากับธรรมชาติโดยไม่ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย เราใช้วัสดุและสีที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมท้องถิ่น รวมถึงการสร้างพื้นที่กลางแจ้งที่ช่วยให้ผู้อยู่ในบ้านสามารถใช้ชีวิตในพื้นที่ชนบทได้ผลงานการออกแบบโดย Ground One

Read more
Share on Social Media