แบบแปลน Skewed House A023

แบบแปลน Skewed House: ความสมดุลระหว่างความเรียบง่ายและความสวยงามในการตกแต่งบ้าน บ้านแบบแปลน Skewed House แบบบ้านสวยๆ คือผลงานที่สะท้อนความสมดุลอย่างลงตัวระหว่างความเรียบง่ายและความสวยงามในการตกแต่งบ้าน ด้วยกรอบแนวคิดที่ครอบคลุมทั้งความงามและความสมเหตุสมผล บ้านแบบแปลน Skewed House ได้ออกแบบโดย Studio Lagom และสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักอันเงียบสงบในสภาพเมือง Surat ที่รุนแรง โดยการปรับแผนห้องแบบไม่เหมือนที่เคยเห็น

Read more
Share on Social Media