แปลนบ้าน3ชั้น เชื่อมความสุขของครอบครัว A017

แปลนบ้าน 3 ชั้น ที่เชื่อมความสุขของครอบครัว Connect Villa Connect Villa คือการแบ่งปันความรักของครอบครัวผ่านสถาปัตยกรรมที่เป็นนามธรรมและการออกแบบที่สะท้อนความสัมพันธ์อันแข็งแกร่ง โครงการนี้ที่ตั้งอยู่ที่เมือง Thu Dau Mot ในจังหวัด Binh Duong, ประเทศเวียดนาม ได้รับการสร้างขึ้นเพื่อให้ครอบครัวทุกคนสามารถมีชีวิตที่คล่องตัวและมีความสุขที่ดีในบ้านใหม่นี้

Read more
Share on Social Media