บ้านแบบแปลน The Monolithic House A025

บ้านแบบแปลน: นอกทางเรียบง่ายและใกล้ธรรมชาติ บ้านแบบแปลนเป็นสัญลักษณ์ของการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับความเรียบง่าย การใช้วัสดุธรรมชาติ และการเชื่อมโยงกับธรรมชาติ แบบบ้านสวยๆ โดยบ้านเหล่านี้เป็นผลงานของนักสถาปนิกและดีไซน์เนอร์ที่มีวิสัยทัศน์ในการสร้างสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับบริเวณรอบๆใน สไตล์โมเดิร์นลอฟท์

Read more
Share on Social Media